Často kladené dotazy

Odpovědi na časté otázky jsme pro Vás shromáždili na jedno místo, proto je už nemusíte hledat

Ve schránce byl dopis od Fincollect SE. Co mám dělat?

Písemnost si v klidu a důkladně přečtěte. Bezprostředně poté nás kontaktujte, a to buď telefonicky na čísle +420 295 562 180 nebo e-mailem na adrese info@fincollect.cz, abychom mohli Váš finanční závazek společně vyřešit.


Proč mě kontaktujete vy, a ne můj věřitel?

Váš věřitel nám na základě plné moci předal do správy neuhrazenou pohledávku. Mohlo se tak stát např. z důvodu vysokého prodlení, nebo kvůli jiným okolnostem. Tímto krokem bylo zahájeno inkasní řízení, my máme oprávnění zastupovat věřitele v komunikaci s Vámi a dojednat úhradu finančního závazku.


Kde mám vzít jistotu, že mnou uhrazené prostředky dostane věřitel?

Veškeré platby se vždy zasílají na bankovní účet věřitele a jiné platební údaje našim klientům neposkytujeme. Platební údaje si můžete snadno ověřit na webových stránkách Vašeho věřitele. Na vyžádání Vám samozřejmě můžeme zaslat plnou moc, která prokáže naše oprávnění k řešení pohledávky za věřitele.


Může s Vámi můj dluh řešit někdo jiný?

Samozřejmě může. Jedinou podmínkou v takovém případě je sepsat s dotyčnou osobou plnou moc, kterou nám buď vy nebo dotyčná osoba zašle e-mailem/poštou. To vše za účelem ochrany osobních údajů. Využít můžete dokument: vzorplna_moc.pdf.


Nemohu telefonovat. Jak se mám s Vámi spojit?

V případě, že jste pracovně vytíženi nebo v zahraničí, napište nám prosím e-mail na adresu info@fincollect.cz, nebo se na nás obraťte pomocí kontaktního formuláře.


Je možné zařídit splátkový kalendář?

Žádosti o splátkový kalendář posuzujeme individuálně. Rádi s Vámi možné řešení prodiskutujeme na telefonu +420 295 562 180 nebo e-mailu info@fincollect.cz. Využít lze taktéž kontaktní formulář.


Proč jsem při každém hovoru vyzván/a k ověření totožnosti?

Chápeme, že vyžadování ověření totožnosti při každém hovoru může být obtěžující či nepříjemné. Touto cestou však důsledně chráníme Vaše osobní údaje a vylučujeme riziko, že bychom o Vaší finanční situaci hovořili s nesprávnou osobou. Z tohoto důvodu jsme povinni ověřit si Vaši totožnost při každém hovoru.


Peníze obdržím v pozdějším termínu. Co mám dělat?

Neprodleně nás kontaktujte telefonicky na +420 295 562 180 nebo prostřednictvím e-mailu info@fincollect.cz. Pokud to aktuální situace dovolí, pokusíme se navrhnout nový termín nebo jiné kompromisní řešení.