Potřebujete vyřešit
problémové pohledávky?

Jsme inkasní agentura, která působí na trhu v oblasti správy pohledávek. Vstupujeme jako prostřední článek mezi věřitele a dlužníka. Spolupracujte s těmi nejlepšími

Víc o naší společnosti

Náš kodex

Tento kodex není jen o prázdných slovech ale skutečně ho i ctíme

Vzájemně udržujeme pozitivní vztahy, a to jak uvnitř naší společnosti, tak i navenek k našim klientům a obchodním partnerům. Vzhledem k tomu, že naše práce vyžaduje čestné a profesionální jednání, ať už s našimi klienty anebo váženými obchodními partnery, je víc než důležité, abychom se neustále řídili těmito zásadami.

Zobrazit kodex

Chcete zjistit víc o tom, jak pracujeme?

Kontaktujte nás


Víte že, …?

Využití služeb specializované agentury má řadu výhod

Inkasní agentura spravuje různorodá portfolia pohledávek a má mnoho zkušeností

  • Na dlužníka zapůsobí efekt třetí strany – dlužník zaujme aktivnější přístup ke své situaci.
  • Inkasní agentura vlastní jedinečné postupy bránící poškození dobrého jména věřitele.
  • Pravidelně jsou ověřovány aktuální kontakty dlužníka.
  • Inkasní agentura přebírá zodpovědnost za svěřenou klientelu dlužníků.
  • Inkasní agentura vždy sleduje a řídí se platnou legislativou.