O společnosti Fincollect SE

Jsme inkasní agentura, která působí na trhu v oblasti správy pohledávek. Vstupujeme jako prostřední článek mezi věřitele a dlužníka, čímž se podílíme na ozdravení finančního trhu. Naším primárním posláním je však pomoci Vám, klientům, dát do pořádku Vaši finanční situaci co nejpřijatelnější cestou pro obě strany.

Jak vnímáme naše klienty?

Jsme si dobře vědomi, že každý klient je pro nás důležitým zákazníkem. To je jeden z mnoha důvodů, proč si zakládáme především na individuálním přístupu u každého z nich. Pro naše obchodní partnery chceme jediné – aby se ke svým financím dostali co nejrychleji a za co nejmenší náklady.

  • Zachování diskrétnosti a důstojnosti je pro nás prvořadé.
  • S klienty vždy komunikujeme aktivně a oboustranně.
  • Pomáháme klientům znovu dosáhnout finanční nezávislosti.
  • Motivujeme klienty k řešení jejich finanční situace.
  • Chráníme osobní údaje dle platné legislativy.Jak vnímáme obchodní partnery?

Obchodní partneři k nám přichází s různorodými portfolii pohledávek, proto klademe zvláštní důraz na jejich potřeby a očekávání. Naší prioritou je taková spolupráce, kdy nebude ohrožena pověst obchodního partnera v důsledku správy pohledávek.

  • Neslibujeme to, co nedokážeme splnit.
  • Všechny informace jsou u nás v bezpečí.
  • Záleží nám na budování dlouhodobých dobrých vztahů.

Zaměřujeme se na mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek. Spolupracujeme se zkušenou advokátní kanceláří v případech, kdy je nevyhnutelné situaci řešit soudní cestou. Dlužníky v mimosoudním vymáhání kontaktují naši specialisté.

Využíváme veškeré komunikační prostředky. S Vámi jako našimi klienty pravidelně komunikujeme telefonicky, e-mailem, SMS, chatem i písemnými dopisy. Tím zohledňujeme Vaše časové možnosti a také Vám dáváme příležitost se s námi spojit i mimo naši pracovní dobu.

Kontaktujte nás