Naše služby

Zaměřujeme se na mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek. Spolupracujeme se zkušenou advokátní kanceláří v případech, kdy je nevyhnutelné situaci řešit soudní cestou. Dlužníky v mimosoudním vymáhání kontaktují naši specialisté.

Mimosoudní inkaso pohledávek

Ke kontaktování klienta využíváme kombinaci písemné, telefonické, elektronické a osobní komunikace. Klientovi se vždy přizpůsobíme na základě toho, jaký druh komunikace s ním je nejefektivnější. Naším hlavním cílem je vyvinout maximální úsilí, abychom předešli soudnímu řízení.

Soudní inkaso pohledávek

Přestože se vždy snažíme o vyřešení případů mimosoudní cestou, není to vždy možné. Veškeré kroky spolupracujících advokátů směřují k co nejrychlejší úhradě pohledávky. Cílem je tedy nejen zajištění pravomocného rozhodnutí, ale také možnost sjednání smírných řešení.

Exekuční inkaso pohledávek

Po získání pravomocného soudního rozhodnutí pro své obchodní partnery zajistíme exekuční vymáhání pohledávek. Spolupracujeme se sítí exekutorů po celém území České republiky. Činnost těchto spolupracujících exekutorských úřadů neustále monitorujeme.

Insolvenční řízení

V rámci insolvenčních řízení monitorujeme insolvenční rejstřík, připravujeme a podáváme přihlášky do insolvenčního řízení, komunikujeme s ostatními věřiteli a insolvenčními správci.

Dohledávání kontaktních informací

V případě chybějících či neplatných kontaktních informací dohledáváme aktuální kontakty ve veřejně dostupných zdrojích i v privátních databázích. Naší prvořadou prioritou je neztratit s klientem kontakt.

Scoring klienta

Precizní prověření bonity je jedním z nejdůležitějších aspektů při minimalizaci obchodních rizik již na samém začátku Vašeho podnikání. Nabízíme jej jako součást prevence vzniku rizikových pohledávek.

Nabízíme řadu doplňkových služeb

  • Důkladná analýza portfolia
  • Prevence vzniku nedobytných pohledávek
  • Aktuality a informace z oblasti finančního trhu
  • Dohledávání kontaktů na dlužníka skrz všechny kanály
  • Přehledný monitoring a reporting po celou dobu správy

Kontaktujte nás