Náš kodex

Tento kodex není jen o prázdných slovech, ale skutečně ho i ctíme. Vzájemně udržujeme pozitivní vztahy, a to jak uvnitř naší společnosti, tak i navenek k našim klientům a obchodním partnerům.

 • Naše obchodně-partnerské patero

  1. Čemu se zavážeme, tomu také dostojíme za každých okolností.
  2. Dbáme na udržení dobrého jména.
  3. Strategii připravujeme vždy na míru.
  4. Nepomlouváme konkurenční či jiné firmy.
  5. Dodržujeme právní a etické principy.
 • Naše klientské patero

  1. S klienty jednáme důstojně a profesionálně za každých okolností.
  2. Dbáme na diskrétnost a ochranu osobních údajů.
  3. Ke každému klientovi zaujímáme individuální přístup.
  4. Jsme šťastní, když klienta uchráníme před dluhovou spirálou.
  5. Snažíme se vždy vyjít vstříc, umožní-li to okolnosti.

Vzhledem k tomu, že naše práce vyžaduje čestné a profesionální jednání, ať už s našimi klienty anebo váženými obchodními partnery, je pro nás víc než důležité, abychom se neustále řídili těmito zásadami. Jsme přesvědčeni, že to je ta správná cesta, jak dosáhnout oboustranného úspěchu a spokojenosti. Naše disciplína z nás dělá ty, se kterými se vyplatí spolupracovat a svěřit jim do rukou Vaše pohledávky.